Urząd Stanu Cywilnego Grębów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Grębów 39-410, woj. podkarpackie
Grębów 394
tel.: 158112801
http://www.grebow.com.pl
usc@grebow.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Grębów
W urzędzie przyszła para młoda stawić musi się osobiście. Ze sobą zabrać powinna wówczas odpowiednio wypełniony wniosek oraz ważne dowody osobiste. Dokumentem niezbędnym podczas dopełniania ślubnych formalności są także odpisy aktu urodzenia. Urzędy mają jednak do nich zazwyczaj dostęp poprzez system elektroniczny. Na miejscu urzędnik pyta przyszłych małżonków o ustaloną datę ślubu, miejsce uroczystości oraz o nazwiska, jakie kobieta i mężczyzna przyjmą po ślubie. Jeżeli para zdecyduje się na ślub plenerowy, musi upewnić się, że wybrane miejsce spełnia wymogi urzędu. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, wystarczy uiścić odpowiednią opłatę skarbową. Na zakończenie urzędnik sporządza dokument, poświadczający brak okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa. Kolejnym etapem jest sama ceremonia. Narzeczeni wraz ze świadkami pojawić powinni się na miejscu kilkanaście minut przed wyznaczoną godziną i mieć przy sobie dowody osobiste. Jest to czas na spisanie protokołu. Uroczystość prowadzona przez Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego trwa około 15 minut. Po jej zakończeniu nowożeńcy otrzymują odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 448

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top