Urząd Stanu Cywilnego Niwiska

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Niwiska 36-147, woj. podkarpackie
Niwiska 430
tel.: 172279002
http://www.niwiska.pl
urzadgminy@gmina.niwiska.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Niwiska
Ślub cywilny możliwy jest po miesiącu od zgłoszenia zamiaru wstąpienia w związek małżeński przez narzeczonych kierownikowi USC. Urząd Stanu Cywilnego w Niwiskach 430 przyjmuje zainteresowanych w godzinach 7:30 - 15:30. Kierownik urzędu ma w obowiązku wyjaśnić nupturientom doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci. Małżeństwo zostaje uznane za ważne, gdy para w obecności kierownika i pełnoletnich świadków złoży oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Po zakończeniu ceremonii urzędnik sporządza akt małżeństwa, który wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 84 zł. Jeden odpis aktu małżeństwa nowożeńcy otrzymują bezpłatnie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 370

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top