Urząd Stanu Cywilnego Jeżowe

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jeżowe 37-430, woj. podkarpackie
Jeżowe 136 A
tel.: 158794304
http://www.jezowe.pl
jezowe@pro.onet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jeżowe
Zacznij od pierwszej, wstępnej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podczas niej ustalona zostanie data i godzina ślubu oraz lokalizacja . Podejmujemy również decyzję, jakie nazwiska będą noszone po wstąpieniu w związek małżeński przez narzeczonych i ich dzieci. Można zdecydować się na opcję ceremonii poza gmachem Urzędu Stanu Cywilnego, jednak należy poinformować o tym odpowiednich urzędników. Ta wizyta powinna odbyć się miesiąc i jeden dzień przed wstępną datą ślubu. Ceremonię bez wyjątków prowadzi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Kolejną formalnością jest wybór świadków. Powinny być to dwie osoby dorosłe, które będą brały udział w wydarzeniu. Aby wydarzenie odbyło się o planowane godzinie prosimy parę młodą o przybycie trzydzieści minut przed wyznaczonym czasem. W dniu ślubu dowody osobiste powinni posiadać przy sobie narzeczeni oraz świadkowie. Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego jest wydarzeniem uroczystym i ten charakter powinien zostać zachowany.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 408

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top