Urząd Stanu Cywilnego Rakszawa

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rakszawa 37-111, woj. podkarpackie
Rakszawa 506
tel.: 172261281
http://www.rakszawa.pl
usc@rakszawa.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rakszawa
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rakszawie (adres: Rakszawa 506) powinny stawić się pod wskazany adres z odpisem skróconych aktów urodzenia, dowodem ustania lub unieważnienia małżeństwa ( jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim), odpis skróconego aktu zgonu (jeżeli osoba, która chce zawrzeć małżeństwo jest wdowcem/ wdową) oraz przedstawić do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Termin zawarcia małżeństwa następuje po upływie miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów. Ponadto, pobierana jest opłata skarbowa za sporządzanie aktu małżeństwa w kwocie 84 zł. Zapłaty tej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Rakszawie. Miejscem załatwienia sprawy jest Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Gminy w Rakszawa pok. nr 1 tel. 2261281 wew. 36. Po zakończeniu ceremonii – małżonkowie, dwoje świadków, a także urzędnik udzielający młodej parze ślubu podpisują sporządzony wcześniej akt małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 343

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top