Urząd Stanu Cywilnego Dębica

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dębica 39-200, woj. podkarpackie
ul. Ratuszowa 2
tel.: 146838263
http://www.umdebica.pl
usc@umdebica.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dębica
Do Urzędu Stanu Cywilnego przyszli małżonkowie muszą się zgłosić razem co najmniej miesiąc przed datą ślubu. Para może sobie wybrać Urząd, w którym chce się pobrać, a nawet może być to inne wskazane przez nich miejsce. Musi jednak spełniać wymogi związane z powagą sytuacji jak również bezpieczeństwem uczestników. Zgłaszając się do Urzędu należy pamiętać o dokumentach potwierdzających tożsamość. W obecności urzędnika przyszli małżonkowie składają zaświadczenie, iż nie ma przeszkód do zawarcia tego małżeństwa. Wtedy też podają dane świadków, którzy muszą być pełnoletni. Decyzję o nazwiskach noszonych po zawarciu związku można podjąć już wtedy lub w czasie ślubu. Na kilkanaście minut przed ceremonią młodzi wraz ze świadkami dopełniają resztę formalności oraz podpisują protokół. Po złożeniu przysięgi  przez obie strony, kierownik USC ogłasza, że małżeństwo zostało zawarte. Akt małżeństwa podpisują wówczas nowożeńcy, świadkowie i kierownik USC.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1134

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top