Urząd Stanu Cywilnego Wadowice Górne

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wadowice Górne 39-308, woj. podkarpackie
Wadowice Górne 116
tel.: 146669754
http://www.wadowicegorne.pl
usc@wadowicegorne.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wadowice Górne
Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Wadowice Górne przyjmuje nupturientów od poniedziałku do piątku od 7:45 do 15:45, mieści się w Urzędzie Gminy pod adresem Wadowice Górne 116. Dokumenty niezbędne do załatwienia spraw związanych z zawarciem małżeństwa to akty urodzenia, dowody tożsamości i w przypadku osób, które były już w małżeństwie, orzeczenia rozwodu lub akt zgonu małżonka. Do dokumentacji przedślubnej trzeba dołączyć potwierdzenia opłat skarbowych (za akt małżeństwa 84 zł, ślub poza USC 1000 zł, przyspieszenie ślubu 39 zł), zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Ponadto jeśli narzeczeni planują ślub poza salą ślubów, muszą złożyć wniosek do kierownika USC. Wyraża on zgodę na tego typu ceremonię tylko jeśli lokalizacja jest bezpieczna i pozwala zachować podniosłą atmosferę.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 719

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top