Urząd Stanu Cywilnego Dydnia

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dydnia 36-204, woj. podkarpackie
Dydnia 224
tel.: 134308125
http://www.gminadydnia.pl
urzad@gminadydnia.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dydnia
Ceremonia ślubu cywilnego charakteryzuje się krótką formułą, która trwa około 15 minut. Na początku kierownik Urzędu wygłasza przemowę. Potem narzeczeni składają przysięgę małżeńską i nakładają obrączki. Na koniec otrzymują odpis aktu zawarcia małżeństwa. Zanim to nastąpi narzeczonych czeka kilka obowiązków, które wiążą się z wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego. Para udaje się tam osobiście z dowodami tożsamości. Urzędnik sporządza zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i ustala z parą datę ślubu. Ceremonia może się odbyć najwcześniej miesiąc po uzyskaniu dokumentu. Ze ślubem wiąże się także opłata skarbowa, której wysokość zależy od tego czy uroczystość odbywa się w gmachu Urzędu czy w plenerze. Na spotkaniu z urzędnikiem pozostaje jeszcze kwestia podania danych osobowych świadków i zadeklarowanie się co do nazwiska noszonego po ślubie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 398

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top