Urząd Stanu Cywilnego Radomyśl Wielki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Radomyśl Wielki 39-310, woj. podkarpackie
Rynek 32
tel.: 146819724
http://www.radomyslwielki.pl
usc@radomyslwielki.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Radomyśl Wielki
Ślub cywilny może zostać przeprowadzony w wybranym przez narzeczonych Urzędzie Stanu Cywilnego w całej Polsce. Urząd w Radomyślu Wielkim zlokalizowany jest na ulicy Rynek 32. Aby pobrać się w tej miejscowości, nupturienci nie muszą z niej pochodzić, czy mieszkać, wystarczy jedynie dostarczyć odpis aktu urodzenia. Termin ślubu wybierają narzeczeni, jednak trzeba go uzgodnić z kierownikiem USC. Ślub nie może odbyć się wcześniej, niż po upływie miesiąca od dnia zgłoszenia. Wybór miejsca złożenia przysięgi ślubnej również zależy od młodych. Jeśli jest to lokalizacja inna niż urząd, muszą oni uzyskać zgodę kierownika, który weryfikuje, czy dane miejsce będzie bezpieczne dla uczestników oraz godne państwowej ceremonii. W trakcie ceremonii następuje podpisanie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Nowożeńcy otrzymują akt małżeństwa oraz jeden odpis.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 469

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top