Urząd Stanu Cywilnego Cmolas

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Cmolas 36-105, woj. podkarpackie
Cmolas 237b
tel.: 172837799
http://www.cmolas.pl
cmolas@cmolas.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Cmolas
Przepisy umożliwiają zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego. Potrzeba tylko wypełnić odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Nie ważne gdzie młodzi chcą się pobrać, najważniejsze by miejsce to nie stwarzało zagrożeni a dla uczestników ceremonii. By złożyć wniosek i załatwić wszelkie formalności para młoda musi zgłosić się do Urzędu nie później niż miesiąc przed planowanym ślubem. Wtedy następuje ustalenie dnia , godziny i miejsca ceremonii, spisywane są dane świadków, a urzędnik zadaje jeszcze kilka pytań, na podstawie których zaświadcza o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Pozostaje jeszcze kwestia deklaracji o noszonym po ślubie nazwisku. Kiedy nadchodzi wielki dzień para młoda i świadkowie koniecznie muszą mieć przy sobie dowody tożsamości, z którymi zgłaszają się do Urzędu kilkanaście minut wcześniej i podpisują protokół. Akt zawarcia małżeństwa, który otrzymują po uroczystości stanowi formalne, urzędowe potwierdzenie zawartego dobrowolnie przez nich związku.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 301

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top