Urząd Stanu Cywilnego Tuszów Narodowy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Tuszów Narodowy 39-332, woj. podkarpackie
Tuszów Narodowy 225
tel.: 177743720
http://www.tuszownarodowy.pl
usc@tuszownarodowy.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Tuszów Narodowy
Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Tuszów Narodowy 225 przyjmuje nupturientów w poniedziałek od 8 do 16, w pozostałe dni w godzinach 7-15. Od narzeczonych, podczas załatwiania sprawy wymagane są następujące dokumenty: dowody osobiste, akty urodzenia, dowód opłaty skarbowej za akt małżeństwa 84 zł, inne akty małżeństwa z właściwą adnotacją o rozwodzie lub ustaniu związku małżeńskiego. Ślub cywilny może zostać zawarty po 31 dniach od zgłoszenia w USC, chyba, że występują poważne okoliczności np.: choroba, wtedy urzędnik ma moc przyspieszyć termin ślubu. Decyzją młodych jest też wybór świadków ceremonii. Muszą to być dwie osoby, które posiadają ważne dowody osobiste, ich płeć jest dowolna, zwyczajowo narzeczeni wybierają kobietę i mężczyznę. Istnieje możliwość zorganizowania ceremonii poza salą ślubów, np.: w plenerze.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 633

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top