Urząd Stanu Cywilnego Iwierzyce

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Iwierzyce 39-124, woj. podkarpackie
Iwierzyce 80
tel.: 177455950
http://www.iwierzyce.pl
usc@iwierzyce.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Iwierzyce
Wizyta w urzędzie powinna się odbyć nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż miesiąc i jeden dzień od planowanej daty ceremonii. Spotkanie z urzędnikiem jest krótkie – trwa jedynie kilkanaście minut . Jest to jednak ważny krok na drodze do udanego ślubu, ponieważ podczas rozmowy ustalamy datę oraz miejsce uroczystości i potwierdzamy brak jakichkolwiek przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Do urzędu narzeczeni udać muszą się osobiście z ważnymi dokumentami tożsamości. Jeżeli wizyta odbywa się poza miejscem zamieszkania niezbędne będą też odpisy aktów urodzenia. Dodatkowych zaświadczeń potrzebują także rozwodnicy, obcokrajowcy, wdowcy i kobiety przed 18 rokiem życia. Pary planujące ślub plenerowy są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku, a także uregulowania dodatkowej opłaty. Ceremonia odbywa się o ustalonej godzinie w obecności świadków i zaproszonych gości. Ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 543

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top