Urząd Stanu Cywilnego Wielbark

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wielbark 12-160, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Grunwaldzka 2
tel.: 89-6218106 w. 18
http://www.wielbark-ug.bip-wm.pl/public/
uscwielbark@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wielbark
Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku znajduje się przy ul.Grunwaldzkiej 2. Nupturienci, aby zgłosić zamiar wstąpienia w związek małżeński, powinni udać się tam przynajmniej 31 dni przed planowanym dniem ślubu. Do najważniejszych formalności należy złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia ślubu, aktów urodzenia i dowodów osobistych. Trzeba też wskazać dwóch świadków ceremonii, muszą to być dorosłe osoby, które w dniu ślubu złożą podpis pod aktem małżeństwa. Dokument ten jest potwierdzeniem zawartego związku małżeńskiego, podlega on opłacie 84 zł i wydawany jest niezwłocznie po ceremonii. Na życzenie przyszłych małżonków ceremonia ślubu cywilnego może odbyć się poza budynkiem urzędu, np. w plenerze lub wynajętej sali. Taka uroczystość obłożona jest opłatą 1000 zł i musi zostać zaakceptowana przez władze USC.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 722

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top