Urząd Stanu Cywilnego Dobre Miasto

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobre Miasto 11-040, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Warszawska 14
tel.: 89-6161418
http://www.bip.warmia.mazury.pl/dobre_mi asto_gmina_miejsko_wiejska/
urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobre Miasto
Po pierwsze należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 14. Urzędnik poprosi o dowody tożsamości narzeczonych. Sprawdzi dokumentację, zada kilka pytań i jeżeli nie ma przesłanek uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, wydaje stosowne oświadczenie. Obowiązkiem pary jest wniesienie opłaty skarbowej, której wysokość zależy od tego czy ceremonia będzie odbywać się w Urzędzie czy poza nim. Zgodnie z przepisani istnieje możliwość zorganizowania ślubu w plenerze, po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownika Urzędu. Młodzi razem ze świadkami muszą pojawić się na miejscu ceremonii kilkanaście minut wcześniej by uzupełnić protokoły. Ślubu udziela zazwyczaj kierownik Urzędu, który wygłasza mowę, a para wypowiada słowa przysięgi małżeńskiej. Oficjalnym potwierdzeniem jest akt zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 692

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top