Urząd Stanu Cywilnego Janowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Janowo 13-113, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Przasnyska 14
tel.: 89-6264106
http://www.janowo.pl
sekretariat@janowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Janowo
Jakie formalności dopełniane są podczas wizyty w urzędzie? Narzeczeni ustalają datę i miejsce ceremonii, podają nazwisko, jakiego używać będą po ślubie i jakie przyjmą ich dzieci, a także zaświadczają o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Spotkanie z urzędnikiem nie trwa długo, lecz warto zaplanować je odpowiednio wcześnie. Powinno się ono odbyć nie później niż 31 dni i nie wcześniej niż 3 miesiące od planowanej daty ślubu. Na miejsce para wziąć powinna ważne dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). W przypadku urzędu spoza miejsca zamieszkania niezbędne będą także odpisy aktów urodzenia. Kto będzie potrzebować dodatkowych zaświadczeń? Rozwodnicy, wdowcy, cudzoziemcy i kobiety przed 18 rokiem życia, które starać mogą się o zgodę sądu rodzinnego. Dodatkowy wniosek złożyć powinny również pary, marzące o ślubie plenerowym. Wiąże się to również z wyższą opłatą skarbową.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 477

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top