Urząd Stanu Cywilnego Olecko

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Olecko 19-400, woj. warmińsko-mazurskie
Plac Wolności 1
tel.: 87-5202658
http://www.umolecko.bip.doc.pl
um@um.olecko.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Olecko
Najważniejsze decyzje jakie muszą podjąć narzeczeni to data i miejsce ślubu cywilnego, wybór osób, które złożą podpis pod protokołem małżeństwa oraz podjęcie decyzji o zmianie nazwiska. Następnie nupturienci powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku przy Pl. Wolności 1 w godzinach urzędowania i dokonać zgłoszenia chęci wstąpienia w związek małżeński oraz przedłożyć kierownikowi wymagane dokumenty (w przypadku kawalerów/panien jest to dowód tożsamości i akty urodzenia, rozwodnicy wdowcy, cudzoziemcy powinni dostarczyć dodatkowe akty i tłumaczenia - szczegółową listę znajdziecie na stronie internetowej). Po ustaleniu szczegółów organizacyjnych ceremonii i sporządzeniu protokołu, który jest podstawą do wydania aktu małżeństwa, trzeba jeszcze dokonać opłat skarbowych - 84 zł. Ślub może się odbyć najwcześniej 31 dni po zgłoszeniu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 375

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top