Urząd Stanu Cywilnego Kętrzyn

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kętrzyn 11-400, woj. warmińsko-mazurskie
Plac M.J.Piłsudskiego 1
tel.: 89-7520502
http://www.miastoketrzyn.pl/index.ph p/urzad-stanu-cywilnego
usc@ketrzyn.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kętrzyn
Organizacyjna wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kętrzynie na Plac M.J.Piłsudskiego 1 powinna odbyć się 31 dni przed zawarciem związku małżeńskiego. Termin dotyczy zarówno ślubu cywilnego, jak i konkordatowego. Narzeczeni powinny zabrać ze sobą dokumenty tożsamości. Urzędnicy potrzebują również skróconego odpisu aktu urodzenia, ale jest on dla nich dostępny w wersji elektronicznej. Spotkanie ma na celu ustalenie daty oraz miejsca wydarzenia. W Polsce można organizować śluby plenerowe. Wybrana lokalizacja musi utrzymywać uroczysty charakter. Należy złożyć wniosek o organizację ślubu poza urzędem. W urzędzie składamy zaświadczenia o tym, że nie występują okoliczności wykluczające zawarcie związku małżeńskiego. Taką okolicznością może być pokrewieństwo, pozostanie w stosunku przysposobienia względem siebie, ubezwłasnowolnienie. Prosimy narzeczonych o przybycie do urzędu 30 minut wcześniej. Ceremonia będzie prowadzona przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Potrwa około piętnastu minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 946

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top