Urząd Stanu Cywilnego Działdowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Działdowo 13-200, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Zamkowa 12
tel.: 23-6972900
http://www.bip.dzialdowo.eu/
umdzialdowo@netbiz.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Działdowo
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zobowiązane są do osobistego pojawienia się w nim przynajmniej miesiąc przed planowaną ceremonią. Urzędnik sprawdza dane narzeczonych na podstawie przedłożonych dokumentów tożsamości oraz aktów urodzenia. Kluczowym dokumentem jaki muszą uzyskać narzeczeni jest zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Potem zostaje już tylko zarezerwowanie terminu ślubu i złożenie deklaracji o zmianie nazwiska. W dniu ceremonii para młoda oraz świadkowie przybywają na miejsce około 15 minut wcześniej by uzupełnić dokumentację, po czym następuje uroczystość. Przewodniczy jej kierownik Urzędu, który po zgodnym złożeniu przez narzeczonych oświadczeń ogłasza zawarcie małżeństwa, co ma swoje potwierdzenie w sporządzanym później przez instytucję akcie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 635

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top