Urząd Stanu Cywilnego Reszel

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Reszel 11-440, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Rynek 24,
tel.: 89-7553906
http://www.ugreszel.pl
usc@ugreszel.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Reszel
Narzeczeni planujący pobrać się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Reszlu przy ul. Rynek 24, w pierwszym kroku powinni co najmniej 31 przed planowaną uroczystością stawić się w pokoju nr 12 u kierownika instytucji. Przeprowadzi on krótki wywiad osobowy oraz ustali, że nic nie stoi na przeszkodzie do zawarcie przez narzeczonych związku małżeńskiego. Warto, aby nupturienci mieli przy sobie wymagane dokumenty ( skrócony akt urodzenia, dowody osobiste) tak, aby załatwić wszystko przy jednej wizycie. Organizacja ślubu generuje także koszt urzędowy, jakim w tym przypadku jest kwota 84 zł. (za sporządzenie aktu małżeństwa). Ślub udzielony zostaje młodej parze w ustalonym czasie i miejscu w obecności dwóch świadków.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 442

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top