Urząd Stanu Cywilnego Morąg

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Morąg 14-300, woj. warmińsko-mazurskie
ul. 11 Listopada 9
tel.: 89-7572396
http://www.bip.warmia.mazury.pl/morag_g mina_miejska/156/USC/
usc@morag.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Morąg
Przygotowanie ślubu to proces długi oraz skomplikowany, w gorączce przygotowań nie można zapomnieć o koniecznym spotkaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Morągu. Rozmowa z urzędnikiem powinna się odbyć nie później niż na trzydzieści jeden dni przed planowaną datą ślubu. Na spotkanie zabieramy dowód tożsamości lub paszport, konieczny będzie też skrócone akty urodzenia pary. Jeśli w parze występuje osoba po rozwodzie, w takim przypadku należy zabrać ze sobą akt ślubu wraz z adnotacją o rozwodzie. Urzędnik po zweryfikowaniu danych zada kilka pytań, aby wykluczyć okoliczności uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego. Przykładem takiej okoliczności jest zbyt bliski stopień pokrewieństwa bądź posiadanie choroby psychicznej. Z urzędnikiem ustalamy datę ślubu i godzinę rozpoczęcia ceremonii ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 639

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top