Urząd Stanu Cywilnego Jedwabno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jedwabno 12-122, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Warmińska 2
tel.: 89-6213031
http://www.jedwabno.pl
ug@jedwabno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jedwabno
Zaczynamy od wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wówczas narzeczeni i urzędnicy ustalają datę wydarzenia, godzinę oraz miejsce. Uprasza się o przybycie co najmniej jeden miesiąc oraz jeden dzień przed planowaną datą. Jeśli są Państwo zainteresowani miesiącami letnimi, prosimy zająć się tą sprawą zacznie wcześniej. W ten dzień uiszczona powinna zostać opłata. Zainteresowani okazują takie dokumenty jak dowód tożsamości, skrócony odpis aktu urodzenia, pisemne zaświadczeni o braku okoliczności wykluczających małżeństwo. Wtedy ustalone zostają nazwiska wybierana i używane przez małżonków po ślubie. Dodatkowo inne dokumentu muszą dostarczyć kobiety niepełnoletnie ubiegające się o ślub, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, a także ludzie ponownie wstępujący w związek małżeński. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie nazwisk wybranych świadków. Prosimy parę młodą o stawienie się w dniu ślubu o pół godziny wcześniej.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 446

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top