Urząd Stanu Cywilnego Jonkowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jonkowo 11-042, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Klonowa 2
tel.: 89-5129237
http://www.bip.warmia.mazury.pl/jonkowo_ gmina_wiejska/19/2/Gmina_Jonkow o/
sekretariat@jonkowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jonkowo
Małżeństwo mogą zawierać osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. Wyjątkiem są kobiety po szesnastym roku życia, które otrzymają zgodę sądu. W pierwszej kolejności narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu. W celu ustalenia spraw formalnych trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłaszamy się do urzędu z ważnymi dokumentami, takimi jak: dowody tożsamości, zapewnienie o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa i skrócony akt urodzenia (jest on dostępny w formie elektronicznej). Uiszczona powinna być także opłata. Kolejne formalności dotyczą ustalenia noszonego po zawarciu związku małżeńskiego nazwiska. Następnie do dwóch tygodni przed uroczystości, narzeczeni zgłaszają nazwiska wybranych świadków. W dzień ślubu narzeczeni oraz uprzednio zgłoszeni świadkowie przychodzą na około trzydzieści minut przed uroczystością do urzędu. Potwierdzają wówczas swoje dane oraz okazują dokumenty tożsamości.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 425

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top