Urząd Stanu Cywilnego Godkowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Godkowo 14-407, woj. warmińsko-mazurskie
Godkowo 14
tel.: 55-2497210
http://www.uggodkowo.bip.doc.pl
sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Godkowo
Jak dokładnie wygląda spotkanie z pracownikiem Urzędu? Przede wszystkim ustalane będą kwestie formalne, jak data oraz miejsce ceremonii. Obecnie macie możliwość organizacji ślubu w dowolnym Urzędzie w kraju, a także poza jego gmachem. Należy jednak uzyskać zgodę Urzędu. Co trzeba zrobić, by ją otrzymać? Należy złożyć odpowiedni wniosek i uregulować wymaganą opłatę skarbową. Jeśli Urząd pozytywnie zaopiniuje wybraną przez nas lokalizację, możemy przystąpić do dalszych czynności. Podczas spotkania pracownik Urzędu będzie nas pytał o nazwisko, jakie zdecydujemy się przyjąć po ślubie i nadać swoim dzieciom, a także o dane świadków. Na zakończenie otrzymamy do podpisania zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. I to już prawie wszystkie formalności, których musimy dopełnić. Ostatnie dokumenty będziemy podpisywać już w dniu ślubu, dlatego nie zapomnijcie zabrać ze sobą dowodów osobistych.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 485

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top