Urząd Stanu Cywilnego Rybno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rybno 13-220, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Lubawska 15
tel.: 23-6966045
http://www.gminarybno.pl
usc.@gminarybno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rybno
Najważniejszym obowiązkiem nupturientów jest zgłoszenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybnie przy ul. Lubawskiej 15 chęci zawarcia małżeństwa w odpowiednim czasie. Można tego dokonać najwcześniej na 3 miesiące przed planowaną datą. Od zgłoszenie musi jednak upłynąć co najmniej 31 dni, by ślub był możliwy. Na miejscu wymagane jest podpisanie oświadczenia o braku przeszkód prawnych, a także dostarczenie aktu urodzenia i innych aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub ustaniu. Z kierownikiem USC w Rybnie ustalane jest miejsce ceremonii, jeśli narzeczeni planują ślub w plenerze, urzędnik musi wydać zgodę, a urząd pobiera opłatę 1000 zł. Przed ślubem przyszli małżonkowie powinni określić nazwisko jakie przyjmą. Ważnym elementem ślubu cywilnego są świadkowie, którzy muszą być pełnoletni.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 419

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top