Urząd Stanu Cywilnego Kruklanki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kruklanki 11-612, woj. warmińsko-mazurskie
ul. 22 Lipca 10
tel.: 87-4217002
http://www.kruklanki.pl
kruklanki2@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kruklanki
Proces składania dokumentów potrzebnych do udzielenia ślubu cywilnego opiera się głównie na wypełnieniu wniosku oraz potwierdzeniu informacji w nim zawartych. Decyzję o planowaniu zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, nalezy złożyć minialnie miesiąc wcześniej. W celu weryfikacji danych, potrzebne będą dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktów urodzenia oboja przyszłych małżonków. Podczas wypełniania wniosku należy określić jakim nazwiskiem będą posługiwać się małżonkowie, określić datę ceremonii oraz złożyc osobiste oświadczenie o braku przeciwskazań i świadomości konsekwencji niezgodności z rzeczywistością okazywanych dokumentów. Należy także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty admistracyjnej. Jeśli nie ma przeciwskazań, kolejnym dniem wizyty w Urzędzie będzie dzień ceremonii.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 879

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top