Urząd Stanu Cywilnego Lelkowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lelkowo 14-521, woj. warmińsko-mazurskie
Lelkowo 21
tel.: 55-2448161
http://www.bip.warmia.mazury.pl/lelkowo_ gmina_wiejska/
sekretariat@uglelkowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lelkowo
Jeśli zawarcie związku małżeńśkiego, ma odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lelkowie, należy złożyć zawiadomienie o planowanej dacie ceremonii odpowiednio wcześnie. Zazwyczaj powinien być to najpóźniej miesiąc od planowanej daty ślubu. Podczas pierwszej wizyty w Urzędzie, należy okazać ważne dowody osobiste oraz skrócone akty urodzenia narzeczonych. Jeśli wszystkie informacje są zgodne i nie istnieją żadne przeciwskazania prawne do zawarcia związku małżeńskiemgo, Urzędnik wyznacza dokładną godzinę i datę ślubu. Jest to też dzień następnej wizyty w Urzędzie, tym razem w obecności świadków i pozostałych gości. Warto wcześniej przybyć na miejsce wraz z świadkami, by na podstawie dowodów osobistych złożyć ostatnie podpisy i wypełnić drobne formalności.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 390

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top