Urząd Stanu Cywilnego Biała Piska

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Biała Piska 12-230, woj. warmińsko-mazurskie
Plac Adama Mickiewicza 25
tel.: 87-4241350
http://www.bialapiska.pl
um@bialapiska.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Biała Piska
Zaślubiny są ważne w świetle prawa, jeśli odbędą się w obecności kierownika USC i na wniosek młodej pary. Aby do nich doszło dwoje chcących ślubować musi wybrać się do Urzędu z dowodami tożsamości. Procedurę tę należy rozpocząć minimum miesiąc przed planowanym dniem zawarcia związku małżeńskiego. Nie mniej jednak w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach można skrócić ten okres. W Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie przeprowadzony krótki wywiad, w celu zweryfikowania, czy nie istnieją przeszkody do małżeństwa. Ślub może odbyć się w lokalu USC, ale także poza nim, jeśli zostaną spełnione warunki bezpieczeństwa, lokal będzie dostatecznie uroczysty, a przyszli nowożeńcy uiszczą odpowiednią opłatę. W tym wyczekiwanym dniu, młodzi muszą stawić się w Urzędzie wraz ze świadkami około 15 minut wcześniej, by podpisać wszelkie dokumenty. Wszyscy zainteresowani muszą posiadać przy sobie dokumenty tożsamości. Po uroczystości ślubnej małżonkowie otrzymają nieodpłatnie odpis aktu ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 494

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top