Urząd Stanu Cywilnego Dubeninki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dubeninki 19-504, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Henryka Mereckiego 27,
tel.: 87-6158134
http://www.bip.warmia.mazury.pl/dubeninki _gmina_wiejska/
usc@dubeninki.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dubeninki
Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński i skrócone odpisy aktu urodzenia to podstawowe dokumenty potrzebne urzędnikowi do rozpoczęcia procedury przedślubnej. Jeżeli osoba była już wcześniej zamężna, musi dodatkowo dostarczyć dokument potwierdzający ustanie małżeństwa. Na wizytę do Urzędu Stanu Cywilnego, który znajduje się przy ul. Mereckiego 27 należy zgłosić się osobiście, nie później niż miesiąc przed planowaną datą zaślubin. Warto przedyskutować wcześniej zmianę nazwiska i wybór świadków, gdyż te informacje należy podać urzędnikowi. Ostatnim etapem jest opłata skarbowa. Uroczystość zaślubin prowadzi zazwyczaj kierownik Urzędu, który stwierdza zawarcie małżeństwa na podstawie zgodnie złożonych przez parę oświadczeń. Nowożeńcy otrzymują także akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 582

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top