Urząd Stanu Cywilnego Kowale Oleckie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kowale Oleckie 19-420, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Kościuszki 44
tel.: 87-5238279
http://www.kowale.fr.pl
gmina@kowale.fr.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kowale Oleckie
Uzyskanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, ustalenie terminu i miejsca ceremonii, podanie danych osobowych świadków i ustalenie zmiany nazwiska to niezbędne kroki podejmowane przy załatwianiu przedślubnych formalności w USC. Od momentu wizyty, na której para uzyskuje dokument, że nic nie stoi na przeszkodzie do sformalizowania związku do ceremonii musi upłynąć co najmniej miesiąc. Wydanie aktu małżeństwa wymaga wniesienia opłaty skarbowej, która jest wyższa w przypadku gdy para zdecyduje się na ślub w penerze i uzyska zgodę kierownika Urzędu. Na miejscu ceremonii świadkowie i młodzi muszą pojawić się z kilkunastominutowym wyprzedzeniem by uzupełnić ostatnie dokumenty, po czym następuje ceremonia, w czasie której składają przysięgę i wymieniają się obrączkami. Na koniec uzyskują akt potwierdzający zawarcie małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 588

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top