Urząd Stanu Cywilnego Szczurowa

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Szczurowa 32-820, woj. małopolskie
ul. Lwowska 2
tel.: 14 67 14 769 wew. 34
http://www.szczurowa.pl
ug@szczurowa.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Szczurowa
W Szczurowej Urząd Stanu Cywilnego mieści się przy ul. Lwowskiej 2. Narzeczeni powinni udać się tam w godzinach pracy urzędu, zabierając z sobą akt urodzenia, dowód tożsamości oraz dowód opłaty skarbowej za akt małżeństwa (84 zł ). Na spotkaniu z urzędnikiem należy ustalić termin i miejsce ceremonii, ponieważ od 2015 roku ślub cywilny może odbyć się poza USC, przez co modne stały się śluby w plenerze. Ceremonia ślubu może odbyć się już 31 dni po złożeniu wszystkich dokumentów i zapewnienia o braku przeszkód, w obecności dwóch, pełnoletnich świadków. Ślub cywilny polega na złożeniu zgodnych oświadczeń przez narzeczonych oraz podpisaniu aktu małżeństwa. Dokument ten sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu uroczystości, małżonkowie otrzymują też jeden bezpłatny odpis.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 469

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top