Urząd Stanu Cywilnego Nowe Brzesko

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowe Brzesko 32-120, woj. małopolskie
ul Krakowska 44
tel.: 12 38 52 148
http://www.nowe-brzesko.iap.pl
sekretariatnb@iap.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowe Brzesko
Brak rejonizacji pozwala na zawarcie ślubu cywilnego w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W Nowym Brzesku urząd ten zlokalizowany jest przy ulicy Krakowskiej 44. Ślub należy zgłosić kierownikowi USC, ustalić z nim datę, godzinę i miejsce ślubu (możliwe są śluby poza urzędem), a także omówić kwestie organizacyjne - oprawa muzyczna, szampan, liczba gości. Ślub cywilny można wziąć już po 31 dniach od zgłoszenia. Warunkiem koniecznym jest obecność pełnoletnich świadków, którzy złożą podpis pod oświadczeniem o wstąpieniu w związek małżeński. Zgłaszając ślub młodzi powinni mieć przy sobie dokumenty tożsamości, odpisy aktów urodzenia (można je też uzyskać w USC, co jednak przedłuża załatwienie sprawy), osoby, które rozwiodły się lub ich małżonek nie żyje, powinny posiadać odpowiednio orzeczenie o rozwodzie, akt zgonu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 614

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top