Urząd Stanu Cywilnego Mucharz

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mucharz 34-106, woj. małopolskie
Mucharz 226
tel.: 33 87 61 483
http://www.mucharz.pl/
gmina@mucharz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mucharz
Po pierwsze należy osobiście zgłosić swoją chęć do zawarcia związku małżeńskiegow Urzędzie Stanu Cywilnego w Mściwojowie (dokładny adres: Mściwojów 43, 59-407,pokój nr 9). Tam z wraz z kierownikiem omawiane są formalności. Ustalana jest data i miejsce ceremonii. Zgłoszenia należy dokonać nie wcześniej niż trzy miesiące przed ustaloną datą. Dokumenty wymagane podczas spotkania to dowód osobisty, odpis aktu urodzenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań do ślubu. Ważnym krokiem są decyzje dotyczące nazwiska żony oraz dzieci, powinny one zostać podjęte w dniu zgłoszenia ślubu. Ślub cywilny to także opłaty urzędowe m.in. za wydanie aktu małżeństwa - 84 zł oraz za ślub w plenerze - 1000 zł. Opisane formalności można załatwić w ciągu jednego dnia, wtedy kolejne spotkanie z kierownikiem USC w Mściwojowie jest dzień ślubu. Młodzi wraz ze świadkami (dwie pełnoletnie osoby) powinni zgłosić się przed ustaloną godziną, aby świadkowie mogli uzupełnić protokół. Następnie dochodzi do złożenia przysięgi i złożenia podpisów pod aktem małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 460

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top