Urząd Stanu Cywilnego Jabłonka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jabłonka 34-480, woj. małopolskie
ul. 3-go Maja 1
tel.: 18 26 11 150
http://www.jablonka.pl
sekretariat@jablonka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jabłonka
Na początek narzeczeni powinni ustalić datę ceremonii. Od niej zależy bowiem termin wizyty w urzędzie. Spotkanie z urzędnikiem powinno odbyć się nie później niż 31 dni i nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia ślubu. Na miejscu ustalana jest data oraz miejsce uroczystości. Wymagające pary mogą zdecydować się na ceremonię plenerową. Wtedy złożyć muszą odpowiedni wniosek i uregulować dodatkową opłatę. Jeśli odpowiedź urzędu będzie pozytywna, ślub marzeń może odbyć się w wybranej lokalizacji. Jeżeli chodzi o dokumenty, których potrzebujemy podczas wizyty w USC, standardowo potrzebny będzie dowód tożsamości. Narzeczeni, którzy wybrali urząd spoza miejsca zamieszkania będą również proszeni o dostarczenie skróconych aktów urodzenia. Urzędnik zapyta także, o nazwisko, jakie przyszli małżonkowie będą nosić po ślubie i jakie przyjmą ich dzieci. Końcowym etapem wizyty jest spisanie dokumentu, poświadczającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 656

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top