Urząd Stanu Cywilnego Korzenna

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Korzenna 33-322, woj. małopolskie
Korzenna 325,
tel.: 18 44 06 623
http://www.korzenna.pl
gmina@korzenna.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Korzenna
Jeśli urzędowy sprawy chcecie załatwiać szybko i sprawnie to do Urzędu Stanu Cywilnego wybierzcie się z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgodnie z prawem musi wystąpić miesiąc przerwy od uzyskania zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Znacznie rozsądniej będzie jednak wybrać się na dwa, a nawet trzy miesiące wcześniej. Samo zaświadczenie jest ważne przez okres pół roku i musimy za nie zapłacić 84 złote. Aby je uzyskać musimy stawić się razem z dokumentami tożsamości. W szczególnych wypadkach potrzebny będzie również akt urodzenia ( siedziba USC inna niż miejsce urodzenia), zaświadczenie o zgonie małżonka (wdowcy), zaświadczenie o rozwiązaniu małżeństwa ( rozwodnicy) lub zgoda sądu rodzinnego ( kobiety miedzy 16 i 18 rokiem życia). Podczas wizyty musimy również podać nazwiska swoich świadków.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 502

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top