Urząd Stanu Cywilnego Gołcza

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gołcza 32-075, woj. małopolskie
Gołcza 80
tel.: 12 38 86 003
http://www.golcza.pl
ug@golcza.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gołcza
Zawrzeć ślub cywilny mogą osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione lub w stanie zależności. W przypadku kobiet stosuje się pewne odstępstwo - jeśli ukończyły 16 rok życia, sąd rodzinny może wydać zgodę na zawarcie małżeństwa. Narzeczeni muszą się zjawić w Urzędzie osobiście wraz z ważnymi dowodami osobistymi. Wizytę tę należy zaplanować nie później niż 31 dni i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ceremonii. W obecności pracownika Urzędu ustala się datę i miejsce ceremonii oraz nazwisko, jakim para będzie się posługiwała po ślubie. Jeżeli ślub ma się odbyć w plenerze, należy złożyć stosowny wniosek i uregulować wymagana opłatę skarbową. Spotkanie kończy sporządzenie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które będzie ważne przez 6 miesięcy od jego wystawienia. Ceremonia ślubu potrwa kilkanaście minut, po jej zakończeniu małżonkowie otrzymają akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 515

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top