Urząd Stanu Cywilnego Mogilany

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mogilany 32-031, woj. małopolskie
ul. Rynek 2
tel.: 12 27 01 853
http://www.mogilany.pl
gmina@mogilany.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mogilany
Młoda Para zakochanych może zdecydować się na ślub cywilny w dowodnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Nie trzeba koniecznie ograniczać swojego wyboru w obrębie miejscowości w których mieszkamy. Jeśli mamy ustaloną już datę ślubu, to powinniśmy poinformować urząd nie później niż na trzydzieści jeden dni. W urzędzie należy przedstawić dowód dokonania wpłaty za wydanie aktu ślubu, aktualne dowody tożsamości oraz skrócone akty urodzenia. Jeśli do ślubu chce przystąpić osoba niepełnoletnia, konieczna będzie zgoda sądu. Ślub może się odbyć w placówce urzędu lub w innej lokalizacji o ile spełnia ona przesłanki formalne, czyli jest adekwatna do podniosłego charakteru uroczystości oraz zapewnia bezpieczeństwo partycypującym. W dniu ślubu należy się stawić wraz ze świadkami odpowiednio wcześnie, aby złożyć ostatnie podpisy w dokumentach.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 863

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top