Urząd Stanu Cywilnego Biały Dunajec

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Biały Dunajec 34-425, woj. małopolskie
ul. Jana Pawła II 312
tel.: 18 20 79 514
http://www.bialydunajec.com.pl
sekretariat@bialydunajec.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Biały Dunajec
W dniu ślubu młoda para oraz ich świadkowie zgłaszają się na miejsce ceremonii z niezbędnymi dokumentami tożsamości i z kilkunastominutowym wyprzedzeniem. Wtedy zostają podpisane protokoły. Następnie złożona przysięga nabiera mocy prawnej i od tej pory związek staje się ważny w świetle prawa. Jednakże aby do niego doszło wcześniej należy wypełnić kilka procedur. Najpierw trzeba złożyć osobiście wniosek o małżeństwo w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, minimum 31 dni przed planowanym terminem ceremonii. Może się ona odbyć w sali USC lub w plenerze, za dodatkową opłatą i zgodą Kierownika USC. Ważne by miejsce to było eleganckie i spełniało wymogi bezpieczeństwa. Na spotkaniu zostanie przeprowadzony krótki wywiad z młodymi, zatem niezbędnym jest aby byli obecni oboje i mieli ze sobą dokumenty tożsamości. Wtem zostanie wydana zgoda na zawarcie małżeństwa i młodzi swobodnie będą mogli się przygotowywać do dnia, w którym po złożeniu ślubowania otrzymają odpis aktu małżeńskiego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 724

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top