Urząd Stanu Cywilnego Gdów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gdów 32-420, woj. małopolskie
ul. Rynek 40
tel.: 12 25 14 323
http://www.gdow.pl
urzad@gdow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gdów
Do Urzędu Stanu Cywilnego warto wybrać się wcześniej. Im później się tam zjawimy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że uda się nam zarezerwować wymarzony termin. Musicie się tam stawić osobiście wraz z dowodami osobistymi i ewentualnym dowodem opłaty skarbowej. Odkąd przestała w Polsce obowiązywać rejonizacja, możecie się pobrać w dowolnym Urzędzie w kraju. Podczas spotkania z urzędnikiem będziecie musieli ustalić datę uroczystości, podać dane świadków, a także zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosić po ślubie. Urzędnik sporządzi także dokument poświadczający, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające zawarcie małżeństwa. Jeśli zachodzą szczególne okoliczności takie, jak ciąża, istnieje możliwość, termin ślubu przyspieszyć. Niemniej każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualne. Po uregulowaniu kwestii finansowych pozostaje już tylko czekać na dzień ceremonii. Uroczystość trwa zazwyczaj 15-20 minut. Ważne, by wraz ze świadkami pojawić się kilkanaście minut wcześniej, w celu podpisania ostatnich dokumentów.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 834

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top