Urząd Stanu Cywilnego Krynica-Zdrój

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krynica-Zdrój 33-380, woj. małopolskie
ul. Kraszewskiego 7
tel.: 18 47 25 519
http://www.krynica-zdroj.pl
ugukry@ns.onet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krynica-Zdrój
By złożyć przysięgę małżeńską w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy minimum miesiąc wcześniej złożyć wniosek o udzielenie ślubu cywilnego. Dane w nim zawarte wymagać będą potwierdzenia w postaci dowodów tożsamości i skróconych odpisów aktów urodzenia oboja małżonków. We wniosku należy wpisać m.in. informacje dotyczące przyjętego nazwiska obojga osób, podstawowe dane świadków, powinno się także dołączyć dowód uiszczenia wpłaty administracyjnej. Ślub może zostać udzielony osobom pełnoletnim, a w przypadku kobiety mającej 16 lat wymagana jest zgoda sądu. Jeśli jeden z narzeczonych jest cudzoziecem, będzie musiał okazać dokument stwierdzający możliowść zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Wszelkie niezbędne informacje będą udzielone przez Kierownika Urzędu Cywilnego. Kolejnym dniem wizyty będzie ceremonia zaślubin.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 778

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top