Urząd Stanu Cywilnego Raciechowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Raciechowice 32-415, woj. małopolskie
Raciechowice 277
tel.: 12 37 25 201
http://www.raciechowice.pl
wojt@raciechowice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Raciechowice
Należą do nich dowód osobisty (do okazania), odpis aktu urodzenia, potwierdzenie wpłaty za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) oraz inne dokumenty potwierdzające wasz stan cywilny (jeśli nie jesteście panną.kawalerem). Urząd Stanu Cywilnego w Raciechowice 227 umożliwia zawarcie związku małżeńskiego poza jego budynkiem, po dołączeniu do dokumentacji wniosku. Warunkiem takiego ślubu jest wybór miejsca godnego państwowej ceremonii oraz bezpiecznego. Ślub cywilny może być udzielony miesiąc po złożeniu zawiadomienia kierownikowi USC.Ceremonia wymaga obecności pełnoletnich świadków. Po ślubie małżonkowie otrzymują akt małżeństwa wraz z odpisem.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 433

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top