Urząd Stanu Cywilnego Słopnice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Słopnice 34-615, woj. małopolskie
Słopnice 911
tel.: 18 33 47 419
http://www.slopnice.pl
gmina@slopnice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Słopnice
Chęć zawarcia małżeństwa w Słopnicach należy zgłosić kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, który znajduje się pod adresem Słopnice 911. Gmina położona jest w Beskidzie Wyspowym, u stóp najwyższego wzniesienia - Mogielicy. Krajobrazy, w których tle widoczne są Tatry, Pieniny, Beskidy, mogą być niepowtarzalną sceneria dla ceremonii ślubu cywilnego. Ślub w plenerze wymaga jednak zgody kierownika USC, który przede wszystkim ocenia bezpieczeństwo lokalizacji. Jest to także usługa płatna 1000 zł. Dokumenty wymagane od narzeczonych to poza dowodami tożsamości: akty urodzenia, dowód opłaty skarbowej za akt małżeństwa, pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz jeśli sytuacja tego wymaga - poprzednie akty małżeństwa. Przyszli małżonkowie muszą także wskazać dwóch świadków, niezbędnych podczas ceremonii.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 402

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top