Urząd Stanu Cywilnego Kraków

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kraków 30-003, woj. małopolskie
Referat USC dla Dzielnicul. Lubelska 27
tel.: 12 61 65 519
http://www.krakow.pl
sc.umk@um.krakow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kraków
Koniecznie para młoda musi zgłosić się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego nie później niż miesiąc przed planowaną datą ślubu z ważnym dowodem tożsamości. Wówczas urzędnik po dopełnieniu wszystkich formalności stwierdza, iż nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa i wydaje zaświadczenie. Potem pozostaje uregulować opłatę skarbową, podjąć decyzję o zmianie nazwiska i podać dane świadków. Co ważne ceremonia ślubu może się odbyć w innym miejscu niż lokal Urzędu, na wniosek młodych i po uzyskaniu na to zgody. Uzupełnienie protokołu oraz ostatnie formalne sprawy młodzi razem ze świadkami załatwiają kilkanaście minut przed ślubem i w tym celu muszą wcześniej stawić się na miejscu. Po zawarciu małżeństwa nowożeńcy otrzymują akt małżeństwa, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym ich związek.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 831

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top