Urząd Stanu Cywilnego Książ Wielki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Książ Wielki 32-210, woj. małopolskie
ul. Warszawska 17
tel.: 41 38 38 002
http://www.ksiazwielki.eu
ug.ksiaz@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Książ Wielki
Ślub cywilny może zostać udzielony w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W celu wyznaczenia daty ślubu, należy wypełnić i złożyć wymagany wniosek, w terminie nie przekraczającym miesiąca od planowanej daty ceremonii. Koniecznymi dokumentami będą dowody tożsamości oraz skrócone odpisy aktów urodzenia. Osoby rozwiedzione i wdowcy powinni przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z potwierdzeniem jego rozwiązania lub odpis aktu zgonu współmałżonka. Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, powinien on okazać paszport oraz zaświadczenie o braku przeciwności prawnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w rodzimym kraju. Powinno się złożyć także deklarację o wyborze nawiska, jakm będzie posługiwać się rodzina. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie daty ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 492

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top