Urząd Stanu Cywilnego Koszyce

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Koszyce 32-130, woj. małopolskie
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
tel.: 41 35 14 048
http://www.koszyce.gmina.pl
ug@koszyce.gmina.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Koszyce
Aby wziąć ślub musicie być pełnoletnie, nie możecie być ze sobą zbyt blisko spokrewnieni i nie możecie też znajdować się w innym związku małżeńskim. Jeśli spełniacie te warunki,to możecie wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego razem z dowodem tożsamości. Wdowcy i rozwodnicy muszą zabrać dodatkowo zaświadczenia. Co dzieje się na miejscu? Ustalane jest szczegółowo to, czy nie ma żadnych prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Następnie powinniście wybrać swoje przyszłe nazwiska. Możecie przejąć nazwisko małżonka, połączyć oba lub zostać przy aktualnych. Niezbędne jest oczywiście również wniesienie opłaty skarbowej, która nie jest jednak wysoka i wynosi 84 złote. W dalszej kolejności wybieracie datę ślubu i świadków. Ci ostatnio mogą być tej samej płci, jednak muszą być pełnoletni. Teraz wystarczy już tylko pojawić się na swoim ślubie cywilnym.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 477

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top