Urząd Stanu Cywilnego Andrychów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Andrychów 34-120, woj. małopolskie
ul. Rynek 15
tel.: 33 87 53 390
http://www.andrychow.eu
usc@andrychow.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Andrychów
Urząd Stanu Cywilnego w Andrychowie zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy przy ulicy Rynek 15. Ponieważ obecnie w zakresie zawierania związku małżeńskiego nie obowiązuje rejonizacja, ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrychowie, malowniczo położonej w Beskidzie Małym gminie, może zawrzeć każdy zainteresowany. Aby tego dokonać, należy zgłosić się osobiście do urzędu z ważnym dowodem osobistym oraz odpisem skróconym aktu urodzenia (jeśli nie jest to urząd właściwy dla miejsca zamieszkania), dodatkowo osoby po rozwodzie i wdowy/wdowcy powinni dostarczyć dokument potwierdzający ich aktualny stan cywilny. Zgłoszenie chęci zawarcia związku małżeńskiego powinno nastąpić co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może przyspieszyć termin ceremonii. Podczas zgłoszenia w urzędzie przyszli małżonkowie ustalają z kierownikiem kwestie formalne (zmiana nazwiska, nazwiska dzieci, dane świadków, opłaty za ślub i odpisy aktów) oraz szczegóły ceremonii, która obecnie na prośbę narzeczonych może odbyć się poza Urzędem Stanu Cywilnego. Ślub w plenerze może odbyć się w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy ceremonii, a także bezpieczeństwo jej uczestników. Koszt ślubu poza USC to 1000 zł. W dniu zawarcia małżeństwa, zaleca się aby przyszli nowożeńcy oraz świadkowie pojawili się w urzędzie przed ustaloną godziną, w celu uzupełnienia protokołu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1112

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top