Urząd Stanu Cywilnego Bochnia

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bochnia 32-700, woj. małopolskie
ul. Kazimierza Wielkiego 2
tel.: 14 61 49 160
http://www.bochnia.pl
umb@um.bochnia.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bochnia
Najpóźniej miesiąc przed datą ceremonii rozpoczynają się formalności związane ze ślubem cywilnym. Jedynie w szczególnych przypadkach można skrócić ten okres. Na pierwsze spotkanie prosimy zgłosić się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego osobiście i zabrać dokumenty tożsamości, a także złożyć oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających formalizację związku małżeńskiego. Po rozmowie z przyszłymi małżonkami, urzędnik najpewniej wyda zezwolenie na ślub. W jego dniu należy przybyć na miejsce około 15 minut wcześniej w towarzystwie świadków. Wszyscy muszą mieć dokumenty potwierdzające tożsamość, aby podpisać protokoły. Ceremonia może odbyć się w plenerze za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierownika USC. Po złożeniu ślubowania, młodzi małżonkowie otrzymają odpis aktu ślubu

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1106

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top