Urząd Stanu Cywilnego Witonia

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Witonia 99-335, woj. łódzkie
ul. Stefana Starzyńskiego 6A
tel.: 24 356 47 15
http://www.witonia.bipst.pl/
witonia@zgwrp.org.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Witonia
Witonia to urokliwa gmina w województwie łódzkim. Ślub cywilny w Witoni udzielany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Stefana Starzyńskiego 6A. Narzeczeni obsługiwani są w dni robocze od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia ślubu cywilnego trzeba dokonać najpóźniej 31 dni przed planowanym dniem ceremonii, a podczas załatwiania sprawy niezbędne będą dowody osobiste i akty urodzenia. W USC trzeba złożyć pisemne zapewnienie, że nie istnieją przeszkody do zawarcia małżeństwa, ponadto przyszli małżonkowie muszą wskazać dwóch pełnoletnich świadków ceremonii oraz nazwisko jakie przyjmą po ślubie. Zawarte małżeństwo zostaje uznany za ważne po złożeniu zgodnych oświadczeń i podpisaniu aktu małżeństwa. Dokument ten wymaga opłaty skarbowej 84 zł. Dodatkowo ślub cywilny poza budynkiem USC obłożony jest opłatą 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 567

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top