Urząd Stanu Cywilnego Ładzice

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ładzice 97-561, woj. łódzkie
ul. Wyzwolenia 36
tel.: 44 684 08 20
http://www.bip.ladzice.pl
ladzice@ladzice.gminyrp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Ładzice
Ślub cywilny może zostać zawarty jeśli narzeczeni są pełnoletni, nie są w związku małżeńskim, nie występuje między nimi spokrewnienie ani spwinowacenie w linii prostej oraz nie są w relacji rzysposobienia. Jeśli osoby znajdujące się w powyższych sytuacjach pragną zawrzeć związek małżeński, muszą otrzymać zgodę sądową. Ślub cywilny może zostać udzielony w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, jednak należy złożyć odpowiednie zawiadomienie nie później niż miesiąc przed planowaną ceremonią. Konieczne jest wówczas okazanie dowodów tożsamości oraz skróconych aktów urodzenia narzeczonych. We wniosku będzie konieczność wpisania nazwiska jakim będą posługiwać się małżonkowie, wybranej daty ślubu, oraz deklaracji o odpowiedzialności prawnej w przypadku składania fałszywywych dokumentów, Koleją wizyta w Urzędzie będzie dzień ceremonii.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 548

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top