Urząd Stanu Cywilnego Dobroń

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobroń 95-082, woj. łódzkie
ul. 11 Listopada 9
tel.: 43 677 21 30
http://www.dobron.ug.gov.pl
sekretariat@dobron.ug.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobroń
Sama ceremonia ślubu cywilnego jest niezwykle krótka, ponieważ trwa zaledwie 15 minut. Natomiast wymaga dopełnienia wielu formalności nie później niż miesiąc przed. W tym celu para udaje się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami tożsamości. Otrzymuje od Urzędnika zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Tam ustala również dokładną datę i miejsce ślubu, podaje dane świadków i składa deklarację odnośnie przyszłego nazwiska. Kolejny etap formalności następuje w dniu ślubu, kilkanaście minut przed ceremonią. Niezbędni przy tym są świadkowie i nowożeńcy z dowodami tożsamości. Ceremonii ślubu przewodniczy kierownik Urzędu. Po zgodnym złożeniu przez nowożeńców oświadczenia kierownik ogłasza zawarcie związku małżeńskiego, a para nakłada sobie obrączki. Otrzymuje również odpis aktu zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 617

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top