Urząd Stanu Cywilnego Ostrówek

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ostrówek 98-311, woj. łódzkie
Ostrówek 115
tel.: 43 841 50 69
http://www.ostrowek.bip.gmina.pl/
uscostrowek@interia.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Ostrówek
W niewielkiej miejscowości Ostrówek USC znajduje się pod numerem 25. Pełnoletni, nie spowinowaceni partnerzy, którzy chcą pobrać się właśnie tam ponoszą jedynie koszt opłaty skarbowej za wystawienie aktu małżeństwa (84 zł). Podczas wizyty w urzędzie, na której wybiorą datę ślubu, muszą podpisać zobowiązanie o braku wiedzy odnośnie istnienia okoliczności uniemożliwiających małżeństwo między nimi. Sprawdzane są także dowody tożsamości narzeczonych. Ceremonia odbyć się może najwcześniej miesiąc od daty podpisania wspomnianego zobowiązania. Udziela jej, w obecności świadków, kierownik USC. Przyszli mąż i żona powinni z wyprzedzeniem zadecydować, jakie nazwiska przyjmą po ślubie, a także jakie będą nosić ich dzieci.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 521

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top