Urząd Stanu Cywilnego Nowy Kawęczyn

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowy Kawęczyn 96-115, woj. łódzkie
Nowy Kawęczyn 32
tel.: 46 831 42 89 wew. 16
http://www.ugkaweczyn.pl/pl/
usc@ugkaweczyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowy Kawęczyn
Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Kawęczynie 32 ma następujący przebieg. Narzeczeni i świadkowie przybywają na ustalone miejsce ślubu (od 2015 r. możliwy jest ślub poza urzędem) 15 minut wcześniej, by potwierdzić tożsamość. Zawarcie związku małżeńskiego następuje z zachowaniem uroczystej formy, kierownik występuje we właściwych insygniach. Małżeństwo zostaje uznane za ważne, gdy narzeczeni dobrowolnie złożą przed kierownikiem urzędu przysięgę oraz podpiszą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Na koniec urzędnik sporządza akt małżeństwa, dokument ten wymaga opłaty skarbowej - 84 zł. Ślub wiąże się z możliwością zmiany nazwiska, o swojej decyzji należy poinformować kierownika USC najpóźniej w dniu ślubu, ale zaleca się, by formalności i decyzje zrealizować podczas zgłaszania ślubu - przynajmniej 31 dni przed planowaną datą.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 512

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top